15.02.2018

Når et familiemedlem overfungerer

 

I en familie får vi alle tildelt roller. Det er sjældent, det sker ved bevidste valg. Det sker oftest ud fra det samspil, der er mellem de enkelte familiemedlemmer og de egenskaber, de hver især er født med eller har udviklet.

Det er generelt ganske godt med sådanne roller, da de opretholder en positiv balance i familien. Det, den ene ikke kan, kan den anden osv.

At overfungere

Men der er en risiko for, at de roller, vi får tildelt, udvikler sig, så en enkelt person kommer til at overtage andre familiemedlemmers roller. Det kaldes at overfungere. Det er især mor, der her er i farezonen. Hun har oftest det bedste overblik i hjemmet og kommer derved let til at udføre opgaver, som ellers var tiltænkt andre familiemedlemmer.

"Det er meget lettere, at jeg selv gør det," er ofte hendes replik, når børn og måske mand besværliggør sig lidt eller har sværere ved rollen, end mor har. Derved er der begyndt en rollefordeling, som kan ende med, at det er mor, som tager sig af næsten alle funktioner i hjemmet – hun overfungerer.

Det er grundlæggende ikke særlig hensigtsmæssigt af mindst to årsager. For det første udvikler familiemedlemmerne ikke kompetencer, hvis de ikke øver sig på egne roller, og det får de ikke mulighed for, hvis mor ordner alt. For det andet ender det oftest med, at mor synes, hun har fået alt for mange opgaver tildelt. Så nu lyder hendes klagende replik: "Hvis jeg ikke foretager mig noget her i huset, sker der intet" - og det viser sig desværre, at hun ofte har meget ret.

Rollefordeling

Som familie må vi være opmærksom på rollefordelingen, så ingen kommer til at overfungere i forhold til hjem og familie. Det er nemlig sådan, at konsekvensen af, at forældre overfungerer, er, at der så er andre familiemedlemmer, som underfungerer - til stor irritation for den, der overfungerer. Det vil derfor let blive årsag til en dårlig stemning i familien, for når en forældre hele tiden er lidt træt eller aldrig har tid til at hygge sig, har det en afsmittende negativ effekt.

Vi kan ændre rollefordelingen, men kun ved bevidst planlægning og positiv dialog. Først må der enighed til mellem forældrene om deres funktioner som mand og kone og forældre. Derefter kan de stå sammen om rollefordelingen i resten af familien.

Det er imidlertid altid besværligt at ændre på gamle roller – så mist ikke modet, når jeres forehavende alligevel kuldsejler af og til – sådan vil det altid være i begyndelsen.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.