Tilmelding til netværket

Når du tilmelder dig netværket på denne side, er du tilmeldt det landsdækkende netværk, og får informationer om de landsdækkende arrangementer. Du vil også modtage informationer om lokale aktiviteter. Dette sker automatisk når du tilmelder dig netværket. De lokale netværk har en facebookgruppe, som er en lukket gruppe.

Den, som bor alene med sine børn, om det er ved fraflytning, separation eller skilsmisse, er velkommen i netværket samt de landsarrangementer, som udbydes af aleneforældrearbejdet under Indre Missions Familiearbejde.  Dette forudsætter at man ikke bor sammen med en anden, hvad enten dette er i et kæresteforhold eller nyt ægteskab. Vælger man på et tidspunkt at flytte sammen med en anden, melder man sig samtidig ud af netværket for aleneforældre, og kan heller ikke deltage i de udbudte arrangementer.

Hvis du ikke modtager en mailbekræftelse for tilmeldingen til netværket indenfor et døgn, kontakt da Lene Rønne på lene.rp(at)indremission.dk


Retningslinjer for netværket

Retningslinjer for skilsmissegruppen i aleneforældrearbejdet i Indre Mission

Generelle retningslinjer

Hvis man er i et kæresteforhold og deltager i netværk samlinger og lejrer, forventer vi at man deltager som aleneforældre og ikke som kærester.

Hvis man bliver gift eller har samme bopælsadresse, betragtes man ikke længere som aleneforældre og kan derfor ikke være med i netværket. 

Netværkssamlinger.

Det forventes, at alle overholder tavshedspligten. Det, der bliver sagt i netværksgruppen, skal der ikke snakkes om uden for netværksgruppen.

Det forventes, at der holdes en ordentlig tone overfor hinanden.

Det forventes, at man melder tilbage inden tirsdagen før en netværksamling, om man kan deltage om lørdagen. Der bliver informeret om, hvor samlingernes holdes på Facebook. Hvis man ikke er på Facebook skal man kontakte styregruppen og lave en aftale for hvordan man får besked om netværksdagene.

Til ex-par i netværket.

Som udgangspunkt er det kun den ene part, der kan tilmeldes netværket, men der kan i særlige tilfælde gives lov til at begge, er i netværket samtidig. Det kræver at parterne er enige om, at holde en god tone over for hinanden og selv tager ansvar for at aftale hvem, der deltager i de enkelte samlinger.

Landsarrangementer

Her følger nogle klare aftaler for hvem, der kan være med til hvilke landsarrangementer. Hvis ex-parret ikke har en indbyrdes aftale gælder disse regler:

Januar weekenden er en weekend for Aleneforældre uden børn. Hvis begge i et ex-par ønsker at deltage, med mindre begge partner er enig om noget andet, gælder følgende;

Kvinden har fortrinsret til at deltage i lige år og manden i ulige år.

Hvis den, der har førsteretten ikke har tilmeldt sig inden tilmeldingsfristens udløb, har den anden mulighed for at tilmelde sig. Det er personen selv, der har ansvar for at følge op på, om vedkommende kan være med på lejren.

Hjallerup er en bibelcamping hvor alene forældregruppen ligger sammen: Den der har børnene i denne ferieuge har førsteret til at deltage. Den anden part er ikke velkommen på aleneforældre gaden, hvis ex-partneren ligger der med børnene. Dette er i respekt for både sine børn og sin ex. Hvis den der har førsteret ikke har tilmeldt sig 14 dage inden bibelcampingens start, har den anden mulighed for at deltage.

Hvis der ikke er hjemmeboende børn, har kvinden førsteret i ulige år mens manden har førsteret i lige år.


Tilmelding

Tilmeld dig et netværk her ved at udfylde nedenstående

Jeg har læst retningslinierne for netværket
Afmelding

Afmeld dig netværket her ved at udfylde nedenstående

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.