Kommissorium for Indre Missions Familieudvalg

Navn:          

Landsudvalget for familiearbejdet i Indre Mission – kaldet: Familieudvalget.

Familieudvalget er nedsat af Indre Missions Hovedbestyrelse

 

Sammensætning:

Landslederen for Indre Missions Familiearbejde er født medlem

10 - 11 medlemmer indvælges. Mindst 8 af disse indvælges som par. Der tilstræbes en passende aldersmæssig og geografisk spredning

Udvalgets medlemmer indvælges først for en treårig periode. Herefter er det muligt at sidde endnu en treårig periode. Efterfølgende kan der siddes ét år ad gangen i op til tre år. Der er mulighed for at sidde i udvalget i op til i alt ni år.

Nye medlemmer indvælges af Indre Missions Hovedbestyrelse efter indstilling fra udvalget

Udvalget konstituerer sig årligt med formand og referent ved mødet i januar

 

Møder:

Familieudvalget mødes mindst tre gange om året, heraf én gang med overnatning.

Dagsorden udsendes til udvalgets medlemmer senest en uge før mødet.

Formanden er sammen med familiekonsulenten ansvarlig for dagsorden

Møderne ledes af formanden

Rejseudgifter og andre udvalgsomkostninger dækkes af Indre Mission

 

Familieudvalgets opgaver:

Familieudvalget er et inspirationsudvalg, der – ud fra Indre Missions overordnede mål: Lede til Jesus og leve i ham – har følgende primære opgaver:

a) arbejde på at virkeliggøre formålet med Indre Missions familiearbejde:

- at hjælpe familier til at finde inspiration til at leve efter det bibelske syn på ægteskab og familieliv, så familierne bevares som rammen om det nære fællesskab, hvor hele familien kan trives og udvikles i en kristen atmosfære

- at være med til at støtte og vejlede dem, der har lidt tab i familielivet, er kommet i krise eller kommet til kort i spændingen mellem bibelsk ideal og konkret virkelighed

b) støtte og udvikle det eksisterende familiearbejde i Indre Mission både lokalt og på landsplan

c) medansvarlig for at finde og godkende frivillige medarbejdere i det eksisterende arbejde

d) medansvarlig for sammensætning af underudvalg.

e) Det overordnede ansvar for c) d) tilfalder Landslederes for Indre Missions Familiearbejde

f) være inspirations- og evalueringsforum for Indre Missions Familiearbejde

g) være sparringspartner for Landslederen for Indre Missions Familiearbejde

h) kan nedsætte og afvikle diverse relevante ad hoc udvalg

 

Godkendt af Indre Missions Hovedbestyrelse sep 2014

Fokus 2018-2020

At gøre Indre Missions Familiearbejde mere kendt.

Opstart af familiearbejde for nydanske familier.

Messy Church i Indre Missions Familiearbejdet.

Fortsat udvikling af inspirationsmateriale til ægteskabsgrupper.

Udvikling af idébank for fællesskabsmøder i Indre Missions fællesskaber.

Udvikling af andagtsmateriale til familier.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.