Hvordan bevarer vi en god kommunikation?

Spørgsmål

Hvordan bevarer vi som ægtefolk en god kommunikation med hinanden og børnene i en tid, hvor vi grundet nedlukning er meget mere sammen, end vi er vant til og pludselig ser nye og knap så flatterende sider ved hinanden?

Svar

Tak for jeres relevante spørgsmål. Jeg giver gerne et bud på, hvordan der i en familie kan arbejdes med udfordringer, hvad angår kommunikation. Jeg vil gerne udfordre jer med en lille opgave. Jeg opdeler opgaven i flere runder, så at I som forældre starter med nogle overvejelser. Derefter gør I det samme med børnene.

 

Forældreopgave

Aftal en aften, hvor I som ægtepar sætter jer ned uden børn omkring jer. Find blyant og papir frem. Hver især laver I nu en liste over:

Det bedste jeg ved

Listen opdeles med ting sammen som ægtefolk. Og, ting sammen med børnene.

Tal derefter sammen om, hvad I hver især har skrevet.

Er der ting, som I har glemt som noget godt? Prøv at lave nogle realistiske små tiltag som kan varme og opmuntre jer.

 

Endnu en aften aftales, hvor I tager jer tid til, igen uden børn, hver især at lave en liste over: 

Det værste jeg ved

Igen opdeles listen: Sammen som ægtefolk. Sammen med børnene.

Tal igen sammen om det nedskrevne. Overvej, hvordan I formulerer jer, uden at det bliver til angreb. Overvej  ideer til forandring.

 

At skille ting ad

Ved at lave listerne giver det mulighed for at få overblik over, hvad der fungerer godt, og hvad der udfordrer. Det, der fungerer godt, er det vigtigt at fokusere på og holde fast i. Har I talt om ideer til forandring, vil det måske være en god ide´ at aftale et senere tidspunkt, hvor I snakker om, hvordan det gik med ideerne.

 

Familiesamling

Efter at I som ægtefolk har fået gjort jer nogle tanker, så er det tid til at samles med børnene. Det kan være en god ting at dele op, så at I laver 2 samlinger. Første samling: Det bedste jeg ved. Der vil sikkert komme nogle overraskelser frem med ting, som børnene sætter pris på. Lyt til børnene og overvej, om der er ting fra børnenes lister, som I har mulighed for at tilgodese. 

 

Anden samling: Det værste jeg ved. Her er det vigtigt, at I lytter til børnene og lader ting komme frem i lyset, uden at I begynder at forsvare jer.

Tal efterfølgende om: Hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden med de svære ting?

Prøv at lave nye gode aftaler. Aftal, at I laver en øveperiode.

 

Hvorfor denne opgave? 

At snakke sammen på denne måde giver jer mulighed for at komme om bag ved det, der udfordrer jer. Erfaringen siger, at det kan medføre en bedre kommunikation, hvor I taler åbent om tingene.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.