Er der en god løsning på et fælles andagtsliv i familien, selvom aldersspredningen er stor?

Spørgsmål

Jeg er vokset op med fællesandagt og bøn efter aftensmaden. Nu er jeg selv mor til tre børn, der er 8, 11 og 16 år gamle. Jeg synes, det er svært at finde noget, alle tre synes er spændende og kan få noget ud af. Skal jeg skrue mine forventninger ned, eller er der en god løsning på et fælles andagtsliv i familien, selvom aldersspredningen er stor?

Udgangspunkt i hverdagens oplevelser og Bibelen er to af de ting, der kan gøre fælles andagt meningsfuld for alle på trods af stor aldersspredning.

Svar

Det er meget vanskeligt at give et entydigt svar på hvordan, I kan holde en andagt, som alle synes fungerer, da det er meget individuelt og aldersbestemt, hvad man får noget ud af.

Jeg vil alligevel gerne komme med 4 overvejelser, som jeg håber, I kan bruge.

Prioriter tid til andagt

Du skriver, at du er vokset op med fælles andagt og bøn efter aftensmaden. Traditionen med at prioritere tid til fælles andagt er både god og vigtig. Det er i andagten, vi sammen får mulighed for at komme tættere ind i relationen til Gud som vores far og Jesus som vores frelser. Vælg gerne et tidspunkt, hvor I alligevel er samlet. Det kan være efter aftensmaden, når de første går i seng eller hvornår, det nu kan passe. Det vigtigste er, at I får skabt en fast tradition omkring jeres andagt. Også selv om det kun drejer sig om nogle få minutter.

Brug Bibelen på mange måder

Det kan være en næsten umulig opgave at finde en andagtsbog, der er relevant for alle, når aldersspredningen er så stor, men I kan få noget rigtig godt ud af at tage udgangspunkt i Bibelen, hvilket kan gøres på flere måder. Hvis I vil læse i Bibelen, kan I vælge imellem forskellige oversættelser. Den autoriserede oversættelse, Bibelen på hverdagsdansk eller Bibelen 2020. Men der er også andre måder at bruge Bibelen på. I kan for eksempel synge et bibelvers eller genfortælle en beretning. Find ud af, hvad der passer i jeres familie og skift gerne imellem de forskellige muligheder.

Brug hverdagens oplevelser

Børn og unge har brug for at det, de bruger tid på, er relevant, hvis de skal engagere sig. Det kan være udfordrende, hvis andagten består af en færdig tekst, der læses op. I stedet kan det være godt at bringe oplevelser fra de seneste dage i spil og lade andagten være mere en samtale, end højtlæsning. Andagt er ikke først og fremmest at få serveret de rigtige svar, men mere at se og erfare Gud som en levende virkelighed i vores hverdag. Vær sammen nysgerrige på at se, hvordan Gud er tilstede i jeres liv.

Du kan guide dine børn til at finde en mening med bibelteksten, ved at I sammen reflekterer ganske kort. Hvorfor mon denne fortælling er med i Bibelen? Hvordan minder det om noget, vi har oplevet? Hvad mon Gud vil fortælle os med det? Og husk; alle svar er gyldige.

Bed for hinanden

Det er godt at slutte andagten med bøn. Det vil knytte jer sammen på en helt unik måde at have det fællesskab. Børn uanset alder vil rigtig gerne bede for deres forældre og søskende, og de vil rigtig gerne høre andre bede for dem. Lad gerne alle bede et par sætninger højt for en af de andre hver dag.

Få mere dybdegående inspiration til den samtaleorienterede andagt på tværs af alder i ”Hæng ud Med Gud” eller ”5 Trin for Troen”, som er to materialer, jeg i høj grad kan anbefale.

Begynd allerede i dag – det behøver ikke være perfekt.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.