06.03.2020

Tanker om at give troen videre til næste generation

At give troen videre til næste generation er en fælles opgave. Både forældre og det kristne fællesskab har et ansvar for, at de kommende generationer får de bedste betingelser for at lære Jesus at kende som en virkelighed i deres liv.

    Det kan lyde let, men det er det langt fra. Derfor er de tanker, jeg deler her heller ikke et fyldestgørende svar, men det kan forhåbentlig give inspiration og mod på opgaven.

1. Giv en gave, og så et frø

At give troen videre til vores børn handler ikke om at lære dem nogle teorier eller give dem et regelsæt, de skal leve efter. Det handler om at give den gave videre til dem, som vi selv har fået. En gave, som vi har erfaret værdien af. Den vigtigste gave, vi har fået og nogensinde vil få.

    Når vi giver en gave, lader vi som regel modtageren af gaven selv åbne den og tage den i brug. Det gælder også, når vi giver troen videre til vores børn. Vi kan og skal ikke bestemme, hvordan troen udfolder sig for dem.

    Jesus beskriver troen som et frø, der bliver sået og derefter vokser op. Vi skal så et frø hos børnene og give frøet gode vækstbetingelser for, at det kan spire og vokse op. Vi skal vove give plads til, at deres tro kan vokse op og få et andet udtryk og andre traditioner tilknyttet, end vores tro har.

2. Vær autentisk

Troen er ikke bare en teori eller tradition, vi gerne vil give videre til de næste generationer. Hvis vores børn skal kunne se og mærke den, er det vigtigt, at vi er autentiske i vores formidling af troen.

    Vi skal vise børnene, hvad det betyder for os i vores liv og hverdag, at vi tror. På godt og ondt. Vi skal hjælpe dem og os selv med at få øje på, hvordan Gud er med os i hverdagen, og hvordan hans vejledning giver mening i livet også i 2020. Vi skal hjælpe hinanden med at få øje på og værdsætte alle de ting, han giver os. Men vi skal også turde vise, at det kan være svært selv for os som voksne at forstå og acceptere nogle af de ting, Gud lader ske i vores liv. At Gud kan skuffe os, når han ikke indfrier vores forventninger til ham, eller når sorg og ulykke rammer os.

    Børnene kan mærke, hvordan vi har det, og derfor kan det også være en lettelse for dem at høre os sætte lidt ord på det i stedet for bare at lægge låg på. Når vi gør det, kan vi også invitere vores børn til at bede for os og sammen med os. Ikke for, at det så skal blive deres ansvar, at tingene bliver bedre, men for at vise dem og lære dem, at vi i vores bøn til Gud kan sætte ord på alt, lige fra glæde og taknemmelighed til sorg og afmagt.

3. Fortæl børnene, at de har værdi

I en undersøgelse fra Norge svarer op til 80 procent af de adspurgte, at det er en forælder, der har haft størst betydning for deres trosoplæring. Forældre har altså en vigtig opgave i at give troen videre til næste generation.

    Børn, der vokser op i dag, får at vide, at de selv skal finde og skabe deres identitet. Det er på mange måder positivt, at alle børn i dag har stort set lige muligheder for at vælge, hvad de gerne vil bruge livet på. Til gengæld betyder det også, at mange vokser op uden en grundlæggende tro på, at de i sig selv har værdi.

    Forældrenes opgave er at fortælle og vise børnene, at de har uendelig stor værdi, uden at de på nogen måde skal gøre sig fortjent til det. De har uendelig stor værdi for os, og de har uendelig stor værdi for Gud. Han elsker dem fuldstændig grænseløst, ligesom de er.

    Det kan vi vise dem ved at lære dem at holde andagt og læse i Bibelen, for den viser, at Gud på ingen måde kun elsker de vellykkede. En måde at gøre det på er beskrevet i bogen 5 Trin for troen. Her handler det ikke om at læse en færdig andagt til dagens bibelvers, men derimod om at hjælpe hinanden med at få øje på, hvordan Gud er en del af hverdagslivet. Bogen viser, hvordan vi på en lettilgængelig og overkommelig måde kan hjælpe hinanden med at få hverdagsliv og tro til at hænge sammen. Vi kan dele dagens oplevelser, læse i Bibelen, tale sammen, bede og ønske hinanden Guds velsignelse.

    En anden mulighed er samtaleoplægget Hæng ud med Gud, som er målrettet familier med børn i alderen 8 til 13 år. Her får man til hver dag et ultrakort oplæg til samtalen om den bibeltekst, der er læst, spørgsmål til at sætte samtalen i gang, et ekstra spørgsmål, hvis der er yngre børn i familien, samt mulighed for refleksion for de voksne. Der er ingen datoer i hæftet, så I kommer aldrig bagud med at læse.

4. Lad børnene mærke, at de hører til i fællesskabet

I det kristne fællesskab har vi ansvar for at lade børnene mærke, at de hører til, og at de har en plads på lige fod med voksne.

    Det er vigtigt, at vi er nysgerrige på de områder, hvor børnene lever og tænker på en anden måde, end vi selv gør. Vi kan måske irritere os over, at de unge sidder med mobilen fremme under møderne. Men det kan meget vel være, at de sidder og følger med i bibelteksten eller skriver noter. Der er mange andre områder, hvor vi tænker og handler meget forskelligt på tværs af generationer. Det er vores ansvar som fællesskab at lære den nye generation, at Gud ser forskellighed som en rigdom og ikke som en begrænsning.

    Bøn er vigtig for og i det kristne fællesskab. Ved børnene, at I beder for dem? Fortæl dem det, og spørg eventuelt, om der er noget særligt de har brug for, at I beder for lige nu. Det kan også give anledning til en lille snak. I det kristne fællesskab kan vi hver især vælge  en eller to, som vi særligt vil have øje for.

    Vær opmærksom på, hvad børnene er gode til, og inviter dem til at bruge det i fællesskabet. Det kunne være at spille til sangene, være forsangere, hjælpe med at pynte op, læse en bibeltekst eller bage en kage.

5. Børnene er vigtige som aktive medspillere

Når vi læser i Bibelen, kan vi se, at Gud op igennem historien har værdsat og inddraget børnene på lige fod med de voksne. Tænk på Samuel og David, der begge blev kaldet til en tjeneste for Gud, da de var børn. Eller drengen med de to fisk og fem brød, som Jesus velsignede til at mætte de mange. Gør vi også det, eller har vi brug for igen at få øjnene op for, hvordan børnene kan og skal være aktive medspillere i familien og det kristne fællesskab?

    Jeg tror, vi er mange, der har konkrete oplevelser, hvor vores børn var dem, der med deres umiddelbare tro og tillid til Gud har holdt os fast på vejen. Så når vi giver troen videre til næste generation, er det ikke kun til velsignelse for dem selv, men for os alle.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.