Skal vi sove sammen?

09.02.2018

 

Nu har jeg endelig taget mod til mig og stillet spørgsmålet. Jeg vil gå lige på og skrive noget om at sove sammen, når man ikke er gift. Ikke fordi det er et enkelt spørgsmål at svare på. Og ikke fordi det er vigtigere end alt andet. Og slet ikke for at hænge nogen ud. Men kun fordi jeg har på fornemmelsen, at vi ikke altid fanger pointen i, hvad Jesus mener om ægteskabet:

Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.
(Markusevangeliet kapitel 10 vers 7-8)

I dag går der ofte lang tid, fra vi forlader vores far og mor, til vi måske er så heldige at finde en af det modsatte køn, som vi ved brylluppet kan binde os til og blive ét kød med. Og den periode siger Jesus ikke så meget om. Ikke udover, at han konstaterer, at det åbenbart kan lade sig gøre at have en mand, som ikke er ens mand og ægtefælle. (Johannesevangeliet kapitel 4 vers 17)

Ifølge Jesus kan vi altså leve, som om vi er gift uden at være det. Det handler blandt andet om at hengive og binde sig fysisk til et andet menneske ved at dele sex. En sund kærestetid er en proces frem mod en fuldstændig forening i ægteskabet. Kærestetiden skal bruges til at lære hinanden at kende og måske gå hver til sit, hvis det viser sig at være det rigtigste.

Mon det er helt tilfældigt, at vi på dansk bruger udtrykket “at gå i seng med hinanden”? Jeg tror, det rammer en bibelsk pointe om, at sengedeling hører til i ægteskabet. Når parforhold og ægteskaber går i stykker, bliver det at sove i samme seng ofte noget af det første vanskelige. Så er sofaen i stuen en praktisk adskillelse. Fordi man er for tæt på hinanden i sengen.

Måske er der lige så god mening i en praktisk og fysisk adskillelse før ægteskabet? Jeg er meget sikker på, at det kunne hjælpe adskillige par med at få en bedre, friere og kærligere kærestetid.

Jeg kender Jesus som en, der vil sætte os fri. Ikke til at gøre, hvad der passer os selv bedst, men til at gøre det bedste for hinanden. Sådan har Paulus også forstået Jesus:

Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed.
(Galaterbrevet kapitel 5 vers 13)

Jeg vil gerne opfordre alle – og især ledere i kirken – til at tjene hinanden i kærlighed ved at være tydelige om, hvordan I er kærester på en sund måde – uden at sove sammen, som ægtepar gør. Også når det handler om rejser og ferieture. Overvej det en ekstra gang – også hvad der uformidlet bliver postet af billeder – og gå imod strømmen i samfundet. Vent med at dele seng, til I begge to er parat til at binde jer til hinanden og har bekræftet det ved at blive gift.

Kærlig hilsen

Daniel

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.