25.06.2019

Organdonation er ingen kristen pligt

Det er vigtigt at tage stilling til organdonation og de forskellige muligheder der er, for at vælge til og fra

 

Svar

Du kan som kristen godt være organdonor, men til spørgsmålet, om det ligefrem er en pligt, vil jeg sige nej. Jeg mener ikke, vi har belæg for at sige, at det er en kristen pligt at melde sig.

Der står ikke noget direkte om organtransplantation i Bibelen, men vi kan finde argumenter både for og imod, når vi søger vejledning i Bibelens værdisæt.

Igennem hele Bibelen, bliver der lagt stor vægt på netop det at blive helbredt fra sygdom. Jesus helbreder og giver apostlene magt til at helbrede.

Samtidig må vi også erkende, at det er helt andre metoder, lægevidenskaben bruger til at helbrede i dag.

Derfor er organtransplantation noget, vi skal tale med hinanden om med stor respekt. Det er noget, vi kan have meget forskellige holdninger til. Derfor må vi lade det være op til den enkelte at følge sin samvittighed.

 

Organer med i graven

Noget af det, der taler for at være organdonor er, at vi skal hjælpe og tage os af de syge, så langt som vi er i stand til det.

Når et menneske erklæres hjernedødt, vil det aldrig mere få brug for sine organer. Derimod vil det kunne redde eller forlænge et andet menneskes liv, hvis lægerne får lov at transplantere organerne.

Gud har givet lægevidenskaben mulighed for at bruge organtransplantation. Det må vi benytte os af.

Gud har ikke brug for, at vi tager alle vores organer med os i graven, for at kunne oprejse os til et nyt liv hos ham i evigheden.

 

Selv om organtransplantation er dyrt, kan den understøttende behandling, som er påkrævet uden transplantation være endnu dyrere.

Et andet aspekt i debatten er, at det kan være svært og et sanseligt paradoks for de pårørende at tage afsked så længe den afdøde stadig ligger i respirator og fortsat er varm. For at imødegå dette paradoks inviteres de pårørende til at være tilstede ved hjernedødsundersøgelsen, hvilket kan være med til at give en større forståelse for, at patienten er død. Derudover kan man efter operationen få god mulighed for at tage afsked med den kolde og blege afdøde.

Vi er ikke lovet et evigt liv her på jorden. Det, vi ser frem til, er et evigt liv hjemme hos Gud. Så vi skal ikke overleve her på jorden, så lang tid som muligt for enhver pris, men vi skal heller ikke uden overvejelse afvise de muligheder vi har for behandling.

Tag stilling

Det vigtigste er, at du tager stilling til, hvad du vil. Det, synes jeg, vi af hensyn til vores pårørende er forpligtede til.

Snak med hinanden om, hvordan I har det. Det kan også være en rigtig god idé at tilmelde sig donorregisteret. I donorregisteret kan du vælge både ja og nej til at være organdonor, og du kan vælge, hvilke organer du evt. ønsker at donere. Her er der nemlig også stor forskel på, hvordan den enkelte har det i forhold til, om det for eksempel er en nyre eller et hjerte, man donerer.

Du kan også vælge om dine pårørende skal have mulighed for at gå imod dit ønske, hvis de føler, de har brug for det.

Hvad og hvordan du evt. vælger at donere dine organer må være en beslutning, du tager selv eller tager sammen med dine nærmeste pårørende.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.