22.09.2020

Mere tid - ja tak!

Der skal handles ind, laves mad, smøres madpakker, læses information fra institution og skole, vaskes tøj, pakkes tasker, køres til og fra fritidsaktiviteter og meget mere. Som børnefamilie er man virkelig presset på tid, så det mærkes. Og en del af det pres, der opleves, skyldes de mange vigtige ting, som vi i vores travle hverdag ikke kan finde tiden til.


Men lad os prioritere i overensstemmelse med vores værdier.

Her er 5 tanker om det.

 

1. Tag livtag med dilemmaet

Oveni tidspresset kommer bekymringen for at vælge forkert. En bekymring, som mange forældre oplever i større eller mindre grad. Hvad nu, hvis jeg vælger forkert for mit barn, så hans eller hendes liv ikke bliver så godt, som det kunne være blevet? Hvad nu, hvis mine valg betyder, at jeg selv eller mine børn går glip af eller mister noget væsentligt? Det er mit ansvar som forælder.

Vi tror på, at Gud er en virkelighed, og at troen på ham er helt grundlæggende for vores og vores børns liv. Alligevel kan det opleves nærmest umuligt at finde tid til at være sammen med Gud i andagt og bøn. Både som enkeltperson og sammen i familien. Jeg vil gerne invitere dig til at tage livtag med dette dilemma.

 

2. Husk at lidt er godt

Hvis bare vi havde mere tid – så… Mange af os går og drømmer om alt det, vi kunne nå, hvis bare vi havde mere tid. Virkeligheden er bare den, at det i de færreste tilfælde vil give dig mere tid, selv om du får mere tid.

Det er en af de ting, forårets nedlukning af Danmark har vist. Mange af de familier, som fik mere tid om aftenen og i weekenderne, kan konstatere, at de ikke fik gjort det, de havde troet, de ville, hvis de bare havde mere tid. Det gælder i høj grad den personlige andagt og familieandagten. Tiden gik pludselig med meget andet godt.

Hvis vi får mere tid, er det mere nærliggende at bruge den på de rutiner, der allerede er lagt i hverdagen, frem for at starte helt nye rutiner op. Altså at bruge lidt mere tid på aftensmaden, at komme helt i bund med rengøringen og løbe en ekstra tur eller en længere tur, end vi ellers har gjort. Derfor giver det rigtig god mening at sætte bare lidt tid af til det, vi gerne vil, men ikke har tid til, som for eksempel den daglige andagt, og gøre den til en del af vores daglige rutine – i stedet for helt at udskyde det, til vi får bedre tid.

 

3. Lad jeres værdier og ikke tidspresset styre hverdagen

Vi har alle nogle grundlæggende værdier, som har stor indflydelse på de valg, vi tager i hverdagen. Det kan være værdier som vores tro, en sund livsstil, økonomisk sikkerhed eller karriere.

Den måde, vi prioriterer vores tid på, afspejler vores værdier. Derfor kan det være en både sund og spændende øvelse at sætte sig ned og se på, om den måde, vi prioriterer vores tid på, stemmer overens med de værdier, vi ønsker skal præge vores liv.

En overkommelig øvelse kunne være:

    I skriver hver især de tre vigtigste værdier for jeres liv på et stykke papir.

    Herefter vælges i fællesskab de fire eller fem værdier, I vil sætte højest i jeres familie.

Snak om, hvordan disse værdier kommer til udtryk i den måde, I prioriterer jeres tid på. Er der eventuelt prioriteringer, der skal ændres?

    Skriv, hvad I vil bruge tid på ud fra jeres værdier i prioriteret rækkefølge.

 

4. Adskil "need to have" og "nice to have"

Når I har lavet listen med jeres værdier og de prioriteringer for aktiviteter, som de medfører, kan det være en god idé at lave en streg et sted på listen. En streg, som adskiller "need to have" fra "nice to have". Over stregen står de væsentligste prioriteringer, som I ikke vil gå på kompromis med, og under stregen står de ting, som I virkelig gerne vil have mulighed for at prioritere, men som dybest set kan undværes om nødvendigt.

Hæng til sidst jeres liste op et synligt sted, så I møder den jævnligt i jeres hverdag. Det kan være en god påmindelse om, hvad der har mest værdi i jeres familie. En påmindelse, som vi kan have brug for.

Vi kan ikke se eller måle, at vi har brugt tid sammen med Gud, på samme måde som vi kan nyde synet af en nyslået plæne, et rengjort hus, en stak nyvasket tøj eller et bedre kondital. Det kan være en medvirkende årsag til, at det kan være så svært at prioritere tid sammen med Gud.

Bibelen fortæller os, at Gud er en levende virkelighed i vores liv. Men den fortæller også, at Satan er en levende virkelighed, der sætter alt ind på, at vi stille og roligt skal vende os bort fra Gud, uden vi opdager det. Det skal ikke lykkes for ham.

 

5. Tag kontrol over ændringerne i jeres tidsforbrug

Derfor kan det være rigtig godt at have en prioriteringsliste med vores værdier til at hænge synligt, så vi ikke glemmer dem. Og det kan være godt at tage listen ned fra væggen en gang om året for at se på, om den holder, eller om der er noget, som skal justeres eller ændres. Sæt tid til denne opfølgning i kalenderen på en bestemt årsdag, så I husker det, og skab en god og hyggelig tradition omkring det, så det er noget, I ser frem til. Det kan være den første aften i sommerferien, nytårsdag, eller hvad der passer for jer.

Se på, om jeres prioriteringer har ændret sig. Hvis ja – har jeres værdier så ændret sig tilsvarende? Hvis de har, er det så noget, I er glade for, eller vil I arbejde på at komme tilbage til det oprindelige?

Og husk, at hvis I vælger at prioritere noget nyt, må I nødvendigvis også tage snakken om, hvad der skal slettes. Vi kan ikke nå det hele. Brug tiden på det, I har valgt til, og slip det, I har valgt fra.

Uanset hvordan vi prioriterer vores tid, vil vi gå glip af noget andet. Men hvis I prioriterer jeres tid ud fra jeres grundlæggende værdier og ikke først og fremmest ud fra, hvad naboen, vennerne og medierne opfordrer jer til, går I ikke glip af det væsentligste.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.