26.10.2018

Idebank til fællesskabsmøder

IM’s familiearbejde har oprettet en <link internal-link internal link in current>idebank på hjemmesiden, som skal inspirere til fremtidens fællesskaber.

Ideen er, at I helt kort og lavpraktisk beskrive, hvad der lykkes for jer i jeres missionshus, for eksempel til fællesspisning, anderledes arrangementer, nye måder at holde stormøder på eller noget helt andet.

Man kan også skrive ind som enkelt person eller familie. Hvad virker helt konkret for dig, for at du føler dig velkommen og som en del af fællesskabet i missionshuset, når missionshuset samler på tværs af alder og livssituation?

Vi glæder os til at få jeres bud på et god fællesskabsmøde, så vi efterhånden kan få opbygget en idebank til gavn og velsignelse for os alle.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.