Spørgsmål

Vi sårer hinanden

Vi synes nogle gange at kommunikationen i vores ægteskab kan være en udfordring. Vi er forskellige af køn, vores forventninger er forskellige men også som mennesker er vi forskellige. Det giver uundgåeligt sammenstød som gør ondt.

Hvordan undgår vi, at vi i disse sammenstød sårer hinanden, men at der fortsat er plads til, at sætte ord på det vi føler?

Svar

Tak for jeres spørgsmål, som er særdeles relevant for mange ægtepar i forhold til kommunikation, og tak fordi I tager jeres ægteskab alvorligt og ønsker at finde ud af, hvordan I undgår at såre hinanden.

Konflikter i et ægteskab kan ikke undgås, men det lyder til, at I kommer til at såre hinanden på en måde, der i længden ikke er hensigtsmæssig for jeres ægteskab.  De uhensigtsmæssige mønstre kan medføre, at afstanden mellem jer over tid bliver så stor, at I kommer til at stå og råbe til hinanden fra hver jeres ”ø” og derved risikerer at miste fornemmelsen for den andens tanker og oplevelser. Det er vigtigt, I får hjælp til, hvordan I kan nå hinanden og få genskabt en god kontakt, når I oplever sammenstød, der sårer.  Jeg tolker, at I dybest set længes efter kærligheden til hinanden og efter at dele tanker og følelser. Denne længsel handler grundlæggende om at blive set på med kærlige øjne og føle sig elsket, som den man er og med de forskelligheder, det rummer. At føle sig oprigtigt elsket af sin ægtefælle er lig med tryghed, og kun i en sådan tryg relation kan man bliver sat fri til at turde være sig selv, uden at føle sig forkert.

 

Sæt tid af i jeres kalender, hvor I ikke bliver forstyrret af andre

Det afgørende er ikke jeres forskellighed, men måden hvordan I får løst jeres konflikter på, når I støder og sårer hinanden. Det kan være meget slidsomt at havne i gentagende sammenstød, der sårer, og som ikke bliver forløste. Jeg vil opfordre jer til, at I i ”fredstid” finder tid til at være sårbare sammen, så I kan få talt om de oplevelser I får, når I har jeres sammenstød.

Tal fx om:

·         Hvad gør det ved mig, når vi oplever sammenstød? Hvilke følelser kommer jeg i kontakt med? Er det en følelse af, at jeg ikke er god nok? Eller at nu stilles der et krav til mig, som jeg ikke ved, hvad jeg skal stille op med?

Her er to små øvelser, som kan minde jer om, hvorfor netop I er sammen som par: 

·         Tal om, hvad det var, I faldt for ved hinanden, da i blev forelsket. Afsæt 10 min til jer hver, hvor I uden at blive afbrudt fortæller. Bagefter kan I på skift fortælle hinanden, hvad der gjorde særligt indtryk på jer, ved det jeres ægtefælle fortalte.

·         Tænk jeres dag eller den sidste uges tid igennem og vælg en konkret episode ud, som beskriver, hvad du satte pris på, at din mand/kone gjorde for dig og som havde betydning for dig. Fortæl igen på skift (2X10 min) og afslut med at fortælle, hvad det gjorde ved dig at høre denne oplevelse.

 

Overvej hvilken hjælp I kan have brug for fremadrettet

·         Der findes en del litteratur om parforhold og jeg vil her anbefale ”Pas på Parforholdet, mens I stadig elsker hinanden” af Mathias Stølen Due

·         PREP kurser, hvor der fokuseres på kommunikation i parforholdet

  • Et online Par-tjek (www. par-tjek.dk) som kan tage ”temperaturen” på jeres parforhold
  • Parterapi kan være en god investering, ift. at lære at håndtere konflikter på en mere konstruktiv og kærlig måde.

 

Jeg håber, mit svar kan være med til at sætte en proces i gang, så I lærer at håndtere og forstå jeres uhensigtsmæssige samspilsmønster og derved får hjælp til at ændre det. Jeg får lyst til at sige, at I ved at stille dette spørgsmål viser, at I er villige til at kæmpe for kærligheden og det vil jeg ønske jer held og lykke med.

Må Gud velsigne jeres ægteskab

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.