Spørgsmål

Støt jeres piger i at undgå stress

Vi oplever at mange unge piger i vores omgangskreds er udfordrede med stress, depression og lignende. Har selv et par piger der er lidt yngre og er bekymrede for om det kan også kan ske i vores familie! Hvad skal vi være opmærksomme på? 

Svar

Kære forældre

Jeg kan godt forstå, I bekymrer jer for, hvordan det vil gå jeres piger, for det I oplever i jeres omgangskreds er desværre ikke helt ualmindeligt. I kan ikke gardere jer 100 % mod stress,  depression el.lign, men her er nogle forhold I kan være opmærksomme på.

Opmærksomhedspunkter

  • Sociale medier kan være meget stressende. Mange er online en stor del af tiden på fx Facebook, Snapchat og Instagram. Her er der krav om det perfekte udseende, ting der lykkes, vise man er sammen med vennerne, det problemfrie liv, osv. Denne iscenesættelse af det perfekte liv, kan være meget stressende, og medvirke til at nogle kommer til at føle sig udenfor og forkerte.
  • Følelsen af at man hele tiden skal præstere maksimalt, fx i skolen i forhold til karakterer, kan også have en stressende effekt på de unge og måske især på pigerne. Så her skal man som forælder hjælpe med, at ”du gør det så godt du kan, og det er godt nok!”
  • Det kan også opleves som et stort pres at skulle træffe de rigtige valg her i livet (uddannelse, kæreste, osv.), ”for sæt nu hvis, der bliver valgt forkert!”
  • Urealistiske forventninger til hvad man kan nå og magte, kan også være en stressfaktor.

Råd fra unge jeg har talt med

  • Husk at holde pauser med god samvittighed hver dag, hvor der er plads til at sidde og ”glo ud i luften”
  • Regler for hvordan og hvornår man må være på de sociale medier, computerspil osv.
  • Familieaktiviteter hvor mobiler, computere, tablets holder pause!
  • Nærværende voksne! Et flertal af børn og unge efterlyser, at deres forældre har tid til leg og hygge, madlavning og små ture, tid til samtaler og smalltalk, …. -ikke kun i ferier men også på hverdage.

Hvad kan I som forældre gøre?

Spørg ind til hvordan jeres børn har det med de ting de laver, deres venner, skolen, de sociale medier, livet i familien osv. 

Hjælp dem med at strukturere deres ”liv” og  hjælp dem, når de ikke selv kan overskue tingene (madpakker, pakke skoletasker, lektielæsning, vennerne, sociale medier…) Nogle forældre er bange for at gøre for meget for deres børn, og blive curlingforældre, men husk at børn ikke er i stand at klare og gennemskue livet helt alene. De har brug for vejledning og støtte, også selvom de er +17 år.

Vær tydelige voksne, som tør tage ansvar for de værdier, der gælder i familien,  også når det ikke er lige populært. Børn har brug for voksne at læne sig op ad, når de bliver usikre, bekymrede eller udfordret på fx deres værdier, tro, holdninger osv. Jeg møder børn og unge, som er stressede og deprimerede, og som føler sig alene og utrygge, når de oplever - ofte usagte - krav om eller forventninger til, at de bør kunne klare mange ting selv, ellers er de ikke dygtige nok. 

Når professionelle skal inddrages

Stress og depression kan selvfølgelig også skyldes andre ting. Der kan være tale om psykiatriske lidelser, svære opvækst vilkår, skilsmisse eller traumer. Hvis forældre oplever, at deres barn mistrives og virker trist, angst eller deprimeret, skal der søges læge, som vil kunne hjælpe med et videre forløb. Man kan også henvende sig til skolen og få fat på en psykolog fra PPR. 

Man kan som nævnt ikke sikre sig mod stress og depression, men I kan være nærværende og støtte jeres piger i, at de er værdifulde, som de er, og at det er okay ikke at skulle være ”online 24/7” !

Jeg håber, I kan bruge mit svar til inspiration i familien og en snak om, hvordan I ønsker at prioritere jeres tid sammen som familie.

Kærlig hilsen

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.