Familieudvalget

Hvad er Indre Missions familieudvalg?

Indre Mission har haft et familieudvalg siden 1988. Udvalget består af 5 ægtepar samt Landslederen for Indre Missions Familiearbejde.

Familieudvalget er et inspirationsudvalg - først og fremmest for Landslederen af Indre Missions Familiearbejde - og dernæst for Indre Missions Familiearbejde lokalt og på landsplan.

Udvalget overordnede formål er "at hjælpe familierne til at finde inspiration til at leve efter det bibelske syn på ægteskab og familieliv, så familien bevares som rammen om det nære fællesskab, hvor både voksne og børn kan trives og udvikles i en kristen atmosfære."

Se kommissorium for Indre Missions Familieudvalg

Hvad laver Indre Missions familieudvalg?

Familieudvalget har udarbejdet et kommissorium for nogle af Indre Missions Familiearbejdes arbejdsgrene, herunder

  • Parat til Start
  • Godt Begyndt
  • Aleneforældre

Hver arbejdsgren har sin egen styregruppe.

Derudover er det også familieudvalgets ansvar at sikre, at arbejdet bliver gjort kendt, hvilket blandt andet sker gennem materialer, på udstillingsstand og hjemmeside.

Medlemmer af familieudvalget


Linda (formand) og Jacob Rahbek

Silkeborg

Vita og Martin Pedersen

Vojens

Karin og Carsten Christensen

Odense

Randi og Jakob Kristensen

Vrå

Anja og Bøje Sørensen

Aulum

Gitte Rasmussen
- landsleder i familiearbejdet
Ølgod
Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.