Netværket

Hvorfor netværk
Netværket giver mulighed for at få kendskab til andre forældre, der er blevet alene med børnene – enten børnene bor hos dem eller hos en tidligere ægtefælde eller samlever. 

Som aleneforælder er der mange ting, man kan dele med det netværk, man har, hvor man bor, men der er også ting, man ikke kan dele – fx hvad det er, der er vanskeligt og smerteligt ved at være aleneforælder. Et netværk af aleneforældre kan bruges til at få kontakt til personer, som kender de samme situationer, følelser m.m. – personer, man kan dele erfaringer, glæder og smerter med.
Udover at skabe et personkendskab kan netværket bruges til at tilsende aleneforældre relevante tilbud om kurser, arrangementer, ferietilbud m.m.

Administration af netværket
Netværket administreres af et lille udvalg af aleneforældre i hvert netværk. De har ansvar for adresselisten samt at finde steder og tidspunkter for netværksdage. Aleneforældrearbejdet har tilknyttet en konsulent fra Indre Missions Familiearbejde, som får tilsendt de tilmeldinger der kommer til netværkene. Konsulenten beslutter hvilket netværk man bliver tilknyttet. Der er ikke nogen enkeltpersoner, der kan få tilsendt hele personregisteret.
Man kan til enhver tid meddele, at man ønsker at blive slettet af listen.

Netværk rundt i landet

Vi tilbyder flere netværk rundt i landet. Vi har et netværk for dem der har mistet ved død og skilsmisse på Sjælland. Vi har to netværk i Jylland for dem der har mistet ved død. Derudover er der to netværk i Jylland for dem der har mistet ved skilsmisse. De to netværk er ikke geografisk bestemt, men er der for at begge partner kan have mulighed for, at være i et netværk. De bliver kaldt netværk 1 og netværk 2.

Retningslinjer for netværket
Enhver der har mistet ægtefælle ved skilsmisse eller dødsfald, og er forælder, er velkommen i netværket samt de arrangementer, som udbydes af aleneforældrearbejdet under Indre Missions Familiearbejde.
Dette forudsætter at man ikke bor sammen med en anden, hvad enten dette er i et kæresteforhold eller nyt ægteskab.
Vælger man på et tidspunkt at flytte sammen med en anden, melder man sig samtidig ud af netværket for aleneforældre, og kan heller ikke deltage i de udbudte arrangementer.

Tilmelding til netværket
Du kan kun være med i et netværk, hvis du har tilmeldt dig på Aleneforældrearbejdets hjemmeside under Tilmelding. Dette er for at vi kan sikre os, at du har læst betingelserne og kender grundlaget for netværkene.

For at lette kommunikationen og udsendelse af relevante tilbud, skal email adresse oplyses.

Annoncer
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få de vigtigste nyheder fra familiearbejdet.